Undervisning

Pianoundervisning innehåller:

 

– förståelse för musiken och interpretation

 

– bred repertoar, stil, genre

 

– teknisk utveckling

 

– den konstnärliga bilden och dess innebörd

 

– notläsning

 

– musikteori, harmonilära

 

– koncentrationsförmåga

Vår pianoundervisning handlar inte enbart om pianospelet!

På Virtuoso Musikskola förklarar vi även den sk konstnärliga bilden vilket är musikens innehåll, dess mening och dess själ.

Vi undersöker vilken musikalisk bild du som pianist vill förmedla till din publik - vad du vill berätta.

 

I första hand måste pianoundervisningen lära ut just musik, kommentera och uttyda den. Parallellt med pianoundervisning ger Virtuoso Musikskola eleven utförliga analyser av form och struktur (i stort som smått), harmoni, melodi, polyfoni, teori, kontrapunkt och musikhistoriska kunskaper. Våra pianolektioner belyser inte enbart det rent tekniska, utan även det konstnärliga.

På Virtuoso Musikskola är varje elev unik! Därför anpassar vi våra undervisningsmetoder till elevens förutsättningar och intressen. Med eleven i fokus garanterar vi högsta kvalité!

 

 

Vår uppgift som musiker, pianister och pedagoger består i att spela vår underbara pianolitteratur så att den tilltalar åhöraren. Får honom att älska livet mer, att känna starkare känslor, starkare längtan, djupare förståelse…

 

En pedagogik som ställer upp sådana mål, är inte längre enbart pedagogik, utan fostran. Det är självklart”

 

Heinrich Neuhaus

 

 

För elever som följer det internationella "Grades" systemet finns möjlighet att examineras och ta Diplom. Detta sker genom den svenska representanten för ABRSM, Associated Board of the Royal School of Music.

Virtuoso Musikskola hjälper er att förbereda.