Villkor

- Virtuoso Musikskola ber alla elever att ta med sig sina  spelböcker och uppgifter varje gång de kommer till

lektionerna

 

- Eventuella inköp av noter och spelböcker kan förekomma. Eleven står själv för detta

 

-Virtuoso Musikskola rekommenderar att alla elever har tillgång till akustiskt piano/flygel

 

-Enskilda lektioner måste avbokas senast 24h före

avtalad tid.

 

-Om lektion ej avbokas i tid kommer denna att faktureras.